Bach Dang 4 Joint Stock Company

– Add.: 122 Chu Van An St., Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam.
– Tel.: 08 5113606 / 8040895
– Fax: 08 8040842
– E-mail: bdsc4@vnn.vn

Bài viết liên quan

Construction Joint Stock Company No.203
views 38
- Tel.: 0313 824727- Fax: 0313 824760
Construction Joint Stock Company No.204
views 29
- Company name : CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.204- Add.: 268C Tran Nguyen Han St., Le Chan Dist., Hai Phong City, Vietnam.- Tel.: 031 3 856563-...
Bach Dang 9 Joint Stock Company
views 35
- Add.: An Hong commune, An Duong Dist., Hai Phong City, Vietnam.- Tel.: 031 3850539- Fax: 031 3850539
Hai phong Medium Technics Profession School
views 37
Hai phong Medium Technics Profession School- Add.: 268 Tran Nguyen Ha St., Le Chan Dist., Hai Phong City, Vietnam.- Tel.: 0313 857 386- Fax: 0313 857 ...
Bach Dang Experiment and Construction Survey Cente...
views 37
- Name in short: LAS-XD09- Add.: 268 Tran Nguyen Ha St., Le Chan Dist., Hai Phong City, Vietnam.- Tel.: 0313 856 433- Fax: 0313 782 629LAS-XD09 was re...