BDCC leaders went checking the site of Package 3.26, 3.27 under Investment Project of Construction of Technical Infrastructure of Northern Cam River New Urban Area – Hai Phong city

On 28/03/2018 morning, Mr. Nguyen Trong Khai – BDCC General Director with Mr. Luu Quang Bon – Deputy General Director, leaders and experts of BDCC functional departments went checking the work at the site of Package 3.26 (construction of internal pavement and road system) and Package 3.27 (construction of tunnel) under Investment Project of Construction of Technical Infrastructure of Northern Cam River New Urban Area – Hai Phong city.
Mr. Nguyen Trong Khai – General Director checking the site

At the site of Package 3.26: Contractor has positively focused their man force, equipment, machines to deploy the construction as planned. Many items have been completed on schedule as: primary dredging, backfill with sand K=0.95…

At the site of Package 3.27: Up to now, many items have been completed from 70% to 90% as contractual as: prestressing concrete pile PHC-400-Class A achieved with 7.539,00/9.284,85; driven prestressing concrete pile PHC-400-Class A achieved with 73,728/92,843; connecting RC pile d 4m, KT pile with D40, soil grade I achieved with 13,523/15,809 (Tunnel H5); …


General Director chairing the review meeting of project progress

After checking the site, General Director chairing the review meeting on project progress at the Site office of the PMU. General Director recognized the efforts of all construction units so far, as well as directed them to focus their man force and equipment, keeping surmounting the difficulties and existing problems, speeding up the construction progress as well as specially paying attention to HSE  work to meet the general progress of the project and ensure the work quality.

Bài viết liên quan

Bế mạc Đại hội XIII CĐXDVN nhiệm kỳ 2018-2023...
views 197
Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 02 ngày, khai mạc ngày 15/6/2018, bế mạc ngày 16/6/2018 ...
Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII n...
views 97
Ngày 15/6/2018, tại Hà Nội, CĐXDVN khai mạc Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đ/c Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ t...
Khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải cuộc th...
views 127
Nhiều năm qua, song hành với công tác phát triển sản xuất – kinh doanh, công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng tại Hải Phòng và các tỉnh ...