Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan Trường mầm non Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ ... views 48 Sáng ngày 05/9/2018, Trường Mầm non Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Ngày hội đến trường năm học 2018 – 2019 cho các bé. Tới dự ngày hội kh... Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Tổng công ty X... views 288 [...]

Đọc thêm...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan Trường mầm non Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ ... views 48 Sáng ngày 05/9/2018, Trường Mầm non Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Ngày hội đến trường năm học 2018 – 2019 cho các bé. Tới dự ngày hội kh... Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Tổng công ty X... views 288 [...]

Đọc thêm...

Thông báo bán đấu giá cổ phần

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU 1, Tên công ty: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016 Bài viết liên quan Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của cô... views 238 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 254 [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017 Bài viết liên quan Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của cô... views 238 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 19/12/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Quyết định số 129/QĐ-HĐQT điều động, bổ nhiệm ông Vũ Thành Phong – Kỹ sư Xây dựng, người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đến công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám [...]

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cần tuyển bổ sung lao động như sau: Bài viết liên quan Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của cô... views 238 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 254 [...]

Đọc thêm...

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 28/7/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Quyết định số 68/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khải – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCT, thời hạn 05 năm kể từ ngày 28/7/2016. Bài viết liên quan Báo [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016 Bài viết liên quan Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của cô... views 238 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... [...]

Đọc thêm...