Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Bài viết liên quan Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 646 Tài liệu Đại hội tải về tại đây: dhcd2018 views 306 Bế mạc Đại hội XIII CĐXDVN nhiệm kỳ 2018-2023... views 199 Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 02 [...]

Đọc thêm...

Thông báo bán đấu giá cổ phần

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU 1, Tên công ty: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG – CTCP Địa chỉ trụ sở chính: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016 Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 116 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 646 Tài liệu Đại [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2017 Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 116 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 19/12/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Quyết định số 129/QĐ-HĐQT điều động, bổ nhiệm ông Vũ Thành Phong – Kỹ sư Xây dựng, người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đến công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám [...]

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cần tuyển bổ sung lao động như sau: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 116 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 646 Tài liệu Đại [...]

Đọc thêm...

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 28/7/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Quyết định số 68/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khải – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCT, thời hạn 05 năm kể từ ngày 28/7/2016. Bài viết liên quan Thông [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2016 Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 116 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... [...]

Đọc thêm...

Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của Tổng công ty

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đang triển khai dự án đầu tư xây dựng Tòa tháp phức hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê tại số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. Trong thời gian thực hiện dự án, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP chuyển địa điểm làm việc đến địa chỉ 152 Hoàng [...]

Đọc thêm...