Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2014. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu Đại [...]

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cần tuyển bổ sung lao động như sau: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu Đại [...]

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần tuyển bổ sung lao động như sau: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu Đại hội tải [...]

Đọc thêm...

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng thông báo về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của BDCC, cụ thể như sau: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 [...]

Đọc thêm...

Thông báo: Giới thiệu chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Sáng 29/4/2014, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức công bố Quyết định số 20/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khải – Cử nhân Kinh tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng kể từ ngày 29/4/2014. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu [...]

Đọc thêm...

Thông báo: Giới thiệu chức danh Quyền Tổng giám đốc

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014, ông Lê Trung Kiên – Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công [...]

Đọc thêm...

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG VỚI THÔNG TIN SAU: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu Đại hội tải về tại đây: Thông báo [...]

Đọc thêm...

Quyết định về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng

Ngày 18/10/2012, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 921/QĐ-BXD về việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ [...]

Đọc thêm...

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Sáng 01/10/2012, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Tổng công ty: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu [...]

Đọc thêm...

Cán bộ, nhân viên Tập đoàn chia tay đồng chí Nguyễn Hiệp – Chủ tịch Tập đoàn được nghỉ theo chế độ từ tháng 10/2011

Ngày 04/10/2011, Công ty mẹ Tập đoàn đã tổ chức Lễ chia tay đồng chí Nguyễn Hiệp được Thủ tướng Chính phủ cho nghỉ theo chế độ sau hơn 46 năm cống hiến cho ngành xây dựng, cho sự nghiệp phát triển đô thị và nhà ở của đất nước nói chung và cho Tập đoàn HUD nói riêng. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ [...]

Đọc thêm...