Thủ tướng bổ nhiệm Hội đồng thành viên của 2 Tập đoàn ngành Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV của 2 Tập đoàn ngành Xây dựng là Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về [...]

Đọc thêm...

Thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng

Ngày 04/4/2011, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ra Quyết định số 14/QĐ-HĐTV/TCT về việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản Bạch Đằng. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài [...]

Đọc thêm...

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty

Ngày 06/11/2010, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định số 07/QĐ-HĐTV/TCT của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng về việc bổ nhiệm ông Phạm Tiến Hưng – Kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, giữ chức vụ Tổng giám [...]

Đọc thêm...

Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Bạch Đằng 15

Ngày 15 tháng 6 năm 2010, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 632/QĐ-BXD, quyết định chuyển Công ty Xây dựng – Vật tư và Vận tải thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng thành Công ty Cổ phần Bạch Đằng 15. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo [...]

Đọc thêm...

Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Xây dựng

Ngày 10/02/2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 179/QĐ-TTg và 180/QĐ-TTg bổ nhiệm 02 Thứ trưởng mới tại Bộ Xây dựng. Đó là ông Trần Văn Sơn Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XD Bạch Đằng và ông Bùi Phạm Khánh Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Quyết định có hiệu [...]

Đọc thêm...

Tuyển nhân viên

Đáp ứng nguồn nhân lực cho mở rộng sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty cần tuyển dụng nhân viên Tổ chức lao động với tiêu chuẩn sau: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu Đại [...]

Đọc thêm...

Tuyển nhân viên Kế toán

Đáp ứng nguồn nhân lực cho mở rộng sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty cần tuyển dụng nhân viên kế toán với tiêu chuẩn như sau: Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư... views 619 Tài liệu Đại hội [...]

Đọc thêm...

Ký hợp đồng Quảng cáo với Báo Xây dựng – Bộ Xây dựng

Ngày 20/10/2008 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng Quảng cáo với Báo Xây dựng – Bộ Xây dựng, theo đó Báo Xây dựng sẽ đăng lôgô quảng cáo và duy trì đường link của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trên Báo Xây dựng điện tử, cập nhật các thông tin về Tổng Công ty trên Báo điện tử và Báo giấy. Bài viết [...]

Đọc thêm...

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ngày 20/10/2008, Tổng công ty tổ chức cuộc họp công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tường – Trưởng phòng Kinh tế thị trường giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Bài viết liên quan Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của ... views 12 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông [...]

Đọc thêm...

Công tác Cổ phần hóa Tổng Công ty

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 – 2010 – Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-BXD ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về kiện toàn Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng Bài viết liên quan [...]

Đọc thêm...