Gói thầu A1 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1.

Tháng 9/2011, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng gói thầu A1 – Xây dựng tuyến cống nước thải: tuyến 1, tuyến 4, tuyến 5 và đường dẫn tới trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Quy mô gói thầu: thi công xây dựng hai tuyến cống bao/áp lực thu gom và chuyển nước thải đến trạm Chợ Hàng và một tuyến cống áp lực vận chuyển từ trạm bơm Chợ Hàng đến Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, bao gồm các cống tự chảy BTCT DN800: 740m, DN1000: 313,5m; cống áp lực HDPE DN1000: 2.635m, DN630: 542m; cống áp lực ống gang cầu DN1200mm: 2.147m. Gói thầu A1 có giá trị hợp đồng gần 367 tỷ đồng, thi công trong 36 tháng.

Gói thầu A1 thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1. Dự án do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư, nguồn vốn cho dự án từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Ngân sách thành phố Hải Phòng.

Bài viết liên quan

Dự án xây dựng đường Hòa Phước – Hòa Khương, huyện...
views 173
Ngày 03/8/2015, tại số 54 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã ký hợp đồng thực hiện Gói thầu 3.5 - Xây...
Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào C...
views 42
Ngày 26/3/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký Hợp đồng thi công hạng mục trải thảm asphalt gói thầu A6 - Dự án Đường cao tốc Nội Bà...
Gói thầu A3 – Dự án thoát nước mưa, nước thả...
views 62
Tháng 11/2011, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng gói thầu A3 - Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nư...
Đường dẫn Cầu Bính – Hải Phòng
views 36
Cầu Bính là cây cầu dây văng đẹp và hiện đại, khánh thành ngày 13 tháng 5 năm 2005. Cầu có chiều dài 1280 m, rộng 22,5 m, ch...