Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Xây dựng

Ngày 10/02/2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 179/QĐ-TTg và 180/QĐ-TTg bổ nhiệm 02 Thứ trưởng mới tại Bộ Xây dựng. Đó là ông Trần Văn Sơn Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XD Bạch Đằng và ông Bùi Phạm Khánh Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Quyết định có hiệu [...]

Đọc thêm...

Thi công các Si lô, Ống khói bằng biện pháp Cốp pha trượt

Với truyền thống 50 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cùng bề dày kinh nghiệm trong xây dựng các công trình công nghiệp. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã không ngừng đổi mới và ứng dụng thành công các công nghệ sản xuất hiện đại. Điển hình là ứng dụng công nghệ Cốp pha trượt trong thi công các Silô, Ống khói Nhà máy Xi [...]

Đọc thêm...

Xây dựng Nhà máy Thép cán nóng Cái Lân

Dự án xây dựng Nhà máy Thép cán nóng Cái Lân thuộc dự án Xây dựng Hạ tầng cơ sở Cụm Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân. Với giá trị hợp đồng 133 tỷ đồng, dự án được Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng giao cho Công ty Cổ phần Bạch Đằng 7 (đơn vị thành viên của Tổng Công ty) thi công.

Đọc thêm...