[masterslider_pb id=”3″]

FREE SHIPPING & RETURN

Free shipping on all orders over $99.

MONEY BACK GUARANTEE

100% money back guarantee.

ONLINE SUPPORT 24/7

Lorem ipsum dolor sit amet.

[porto_featured_products view=”products-slider” per_page=”12″ columns=”5″ pagination=”” title=”Featured Products”][porto_sale_products view=”products-slider” per_page=”12″ columns=”6″ pagination=”” title=”Special Products”]

Customer Support

We really care about you and your website as much as you do. Purchasing Porto or any other theme from us you get 100% free support.

Fully Customizable

With Porto you can customize the layout, colors and styles within only a few minutes. Start creating an amazing website right now!

Powerful Admin

Porto has very powerful admin features to help customer to build their own shop in minutes without any special skills in web development.

Featured Brands

From The Blog

Thông báo về việc đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ đối với cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo tới Quý [...]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019, 2020

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc [...]

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2021

Ngày 23/4/2021, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông [...]

Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Sáng 23/4/2021 tại Trụ sở Cơ quan – số Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Tổng [...]

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký Hợp đồng xây dựng Nhà máy chính – Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Ngày 19/4/2021, tại Trụ sở Tổng công ty điện lực TKV – Tòa nhà SANNAM – Phố Duy Tân, [...]

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ [...]

Thông báo: Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty

Ngày 25/3/2021, ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ v/v thông qua danh sách các công [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần [...]

Check Our Video

Bình luận (1)

  • wgfycqsqel

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

    28/03/2021 tại 14:54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.