Ngày 04/07/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) khởi công xây dựng trụ sở Chi nhánh PVFC Hải Phòng tại số 3A, đường Lê
Tháng 2/2013, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng số 5 Hải Phòng và Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký kết Hợp đồng thi
Ngày 20/02/2012, tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - Hà Tĩnh, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức sơ kết phong
Ngày 25 tháng 11 năm 2009 Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Công ty cổ phần Sông Đà 207 - Công ty cổ phần Sông Đà