Ngày 12/7/2016, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014                               Download(đã được kiểm toán)
Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, tối ngày 22/9/2018, tại trụ sở Tổng công ty, Công đoàn cơ quan Tổng công ty phối hợp với Đoàn