Tiến độ thi công Gói thầu 11D – Xây lắp 03 dãy nhà 5 tầng khu quản lý vận hành và sửa chữa – Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là nhà thầu thi công Gói thầu 11D – Xây lắp 03 dãy nhà 5 tầng khu quản lý vận hành và sửa chữa – Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh. Gói thầu có giá trị Hợp đồng 142 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh làm Chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 3/2011, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Các phòng ban và các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại để bàn giao công trình cho chủ đầu tư.
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là nhà thầu thi công Gói thầu 11D – Xây lắp 03 dãy nhà 5 tầng khu quản lý vận hành và sửa chữa – Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh. Gói thầu có giá trị Hợp đồng 142 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh làm Chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 3/2011, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Các phòng ban và các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại để bàn giao công trình cho chủ đầu tư.


Phối cảnh tổng thể dự án

Hình ảnh công trình đã cơ bản hoàn thành

antalya bayan escort
Free Porn