Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đạt danh hiệu thương hiệu mạnh Việt Nam 2014

Sáng 21/3, tại Hà Nội, Thời Báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Liên hoan Các doanh nghiệp Rồng Vàng lần thứ XIV và Thương hiệu mạnh lần thứ XI với chủ đề “Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh”. Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT đại diện Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đến dự và đón nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT đại diện Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh

Chương trình Liên hoan Các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh được tổ chức hàng năm, nhằm ghi nhận, động viên và cổ vũ những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, áp dụng các giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, cũng như đảm bảo cho người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Năm 2014 với vô vàn khó khăn, thử thách, để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD, duy trì tốc độ phát triển, Ban lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã quyết liệt, nỗ lực mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng điều hành, quản lý các dự án xây lắp, tái cơ cấu tài chính và tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức Tổng Công ty và các Công ty thành viên.

Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực, tập thể CBCNV Tổng công ty luôn phấn đấu giữ mức tăng trưởng bình quân đạt từ 6 đến 10%/năm. Riêng trong năm 2014, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt 4.756 tỷ đồng, bằng 106 % kế hoạch , nộp ngân sách nhà nước 110,tỷ đồng. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng luôn được coi là điểm sáng trong các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, được vinh danh là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đã “vượt sóng vững vàng và có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn”.

95 đơn vị vinh dự đón nhận danh hiệu Thương hiệu mạnh

Liên hoan Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam lần này có 71 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt danh hiệu Rồng Vàng và 95 doanh nghiệp Việt Nam đạt Thương hiệu mạnh. Những doanh nghiệp được tôn vinh lần này đều có kết quả tăng trưởng và phát triển tốt; nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới kéo dài; có kế hoạch chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng, dịch vụ, con người… để có thể chủ động đón bắt cơ hội và thách thức từ hội nhập quốc tế.


Phóng viên các cơ quan Báo chí phỏng vấn ông Đào Việt Dũng bên thềm Liên hoan