Gói thầu A3 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1.

Tháng 11/2011, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng gói thầu A3 – Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thành phố Hải Phòng.
Quy mô gói thầu: thi công Xây dựng 04 trạm bơm
nước thải: Kiều Sơn, Lạch Tray, An Đà, Chợ Hàng. Gói thầu A3 có giá trị
117.9 tỷ đồng, thi công trong 30 tháng

Gói thầu A3 – Đầu tư xây dựng
Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thuộc Dự án Thoát
nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I. Dự
án do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư. Nguồn vốn cho dự án từ
nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối
ứng của Ngân sách thành phố Hải Phòng.

Mặt bằng tổng thể gói thầu A3 – Dự án thoát nước Hải Phòng

Bài viết liên quan

Dự án xây dựng đường Hòa Phước – Hòa Khương, huyện...
views 173
Ngày 03/8/2015, tại số 54 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã ký hợp đồng thực hiện Gói thầu 3.5 - Xây...
Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào C...
views 42
Ngày 26/3/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký Hợp đồng thi công hạng mục trải thảm asphalt gói thầu A6 - Dự án Đường cao tốc Nội Bà...
Gói thầu A1 – Dự án thoát nước mưa, nước thả...
views 37
Tháng 9/2011, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng gói thầu A1 - Xây dựng tuyến cống nước thải: tuyến 1, tuyến 4, tuyến 5 và đường d...
Đường dẫn Cầu Bính – Hải Phòng
views 36
Cầu Bính là cây cầu dây văng đẹp và hiện đại, khánh thành ngày 13 tháng 5 năm 2005. Cầu có chiều dài 1280 m, rộng 22,5 m, ch...