TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

SỐ 268 TRẦN NGUYÊN HÃN – LÊ CHÂN – HẢI PHÒNG
ĐT: (+84) 225 385 6251 – FAX: (+84) 225 385 6451
EMAIL: info@bachdanggroup.com