Gói thầu A3 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1.

Tháng 11/2011, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng gói thầu A3 – Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thành phố Hải Phòng.
Quy mô gói thầu: thi công Xây dựng 04 trạm bơm
nước thải: Kiều Sơn, Lạch Tray, An Đà, Chợ Hàng. Gói thầu A3 có giá trị
117.9 tỷ đồng, thi công trong 30 tháng

Gói thầu A3 – Đầu tư xây dựng
Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thuộc Dự án Thoát
nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I. Dự
án do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư. Nguồn vốn cho dự án từ
nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối
ứng của Ngân sách thành phố Hải Phòng.

Mặt bằng tổng thể gói thầu A3 – Dự án thoát nước Hải Phòng

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn