THÔNG BÁO
Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
Sáng ngày 02/7/2013 ông Phạm Tiến Hưng Tổng giám đốc Tổng công ty đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại các hạng mục Gói thầu A1, A3 -
Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường dự
Chiều ngày 23/01/2018, ông Nguyễn Trọng Khải - Tổng giám đốc Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Vũ Thành Phong và các lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ
Ngày 18/5/2010, Công ty Cổ phần Xây Dựng 201 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại trụ sở chính công ty số 85 Đường
Ký Hợp đồng thi công xây dựng
Ngày 14/02/2009, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu “Đào bóc đất hữu cơ và đắp trả bằng vật liệu thích

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.