THÔNG BÁO
Kế hoạch SXKD năm 2009
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng: Phấn đấu thực hiện hơn 3.664 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh trong năm nay, tăng trưởng 18%. Trong đó giá
Đoàn Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
Ngày 13/2/2013, đoàn đại biểu Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng gồm các đồng chí trong ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.