THÔNG BÁO
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Sáng ngày 17/10/2019 tại trụ sở Cơ quan, đồng chí Hoàng Anh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể,

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.