THÔNG BÁO
Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch dây chuyền 1, 2
Dự án xây dựng Dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Hoàng Thạch có giá trị 98,8 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Xây dựng 201 (Công ty con
Khách sạn Hải Âu – Đồ Sơn – Hải Phòng
Là khách sạn lớn nhất trong hệ thống các khách sạn tại Đồ Sơn có địa thế đẹp, khuôn viên rộng sát bãi tắm khu II thơ mộng, cụm khách
Tình hình thực hiện NQ số 01/NQ-CP, NQ số 02/NQ-CP
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.