THÔNG BÁO
Ngày 15 tháng 6 năm 2010, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 632/QĐ-BXD, quyết định chuyển Công ty Xây dựng - Vật tư và Vận tải thuộc Tổng

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.