THÔNG BÁO
Với diện tích mặt bằng hơn 30.000 m2, trong đó diện tích nhà chứa hàng hơn 6.000 m2, kho Metro Hồng Bàng, tại khu A2, phường Sở Dầu, quận Hồng
Ngày 15 tháng 6 năm 2010, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 632/QĐ-BXD, quyết định chuyển Công ty Xây dựng - Vật tư và Vận tải thuộc Tổng

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.