Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã viết lên truyền thống hào hùng, vẻ vang của những người thợ xây dựng, đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững như ngày nay. Điều đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là hành trang vô giá cho thế hệ cán bộ, công nhân viên vững bước trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục xây dựng thương hiệu BDCC gắn liền với chất lượng trong hàng nghìn dự án, công trình, tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai.

Những thành công đã đạt được là kết quả sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên. Tiếp tục kế thừa, giữ vững những giá trị tốt đẹp đã đạt được, nhằm thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng công ty. Trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững Tổng công ty sẽ không ngừng nỗ lực, tạo ra những đột phá mới trong quản trị, tạo ra các sản phẩm thể hiện tri thức, trí tuệ phù hợp với xu hướng thời đại.

Trong vận hội mới của kỷ nguyên công nghệ, của hội nhập toàn diện cho toàn xã hội; BDCC tự hào luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các đối tác, khách hàng, các tập đoàn, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp lớn, đồng thời là người bạn đồng hành tin cậy của mọi đối tác, khách hàng. Với phương châm hoạt động “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG – NÂNG CAO NĂNG LỰC – ĐẦU TƯ ĐA NGÀNH – KIẾN TẠO TẦM CAO”, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất và mang đến sự thành công cho mọi đối tác, khách hàng./.

Chủ tịch HĐQT
Vũ Quang Bảo

Tên & Địa chỉ công ty