Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã viết nên truyền thống hào hùng vẻ vang. Lãnh đạo công nhân viên Tổng công ty đã dày công đóng góp trí tuệ công sức phát triển Tổng công ty bền vững cho đến hiện nay. Điều đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là hành trang vô giá cho thế hệ lãnh đạo cán bộ công nhân viên vững bước thực hiện nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Tổng công ty lớn mạnh, mang lại giá trị thương hiệu gắn liền với hàng nghìn công trình tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai. Những thành công đã đạt được là kết quả sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo CBCNV tiếp tục kế thừa giữ vững giá trị tốt đẹp đã đạt được nhằm tiếp tục mang lại những giá trị cho khách hàng và các dự án trọng điểm.

 

Trong 5 năm vừa qua, Tổng công ty đã được chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình doanh nghiệp công ty cổ phần theo chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, xây dựng chủ trương, định hướng chuyển đổi từ ngành nghề truyền thống sang đầu tư xây dựng đa ngành, đồng thời Tổng công ty đã cơ cấu xây dựng bộ máy quản trị điều hành trong toàn hệ thống đáp ứng và thích ứng trong tình hình mới. Tổng công ty đã chuyển đổi áp dụng công nghệ hiện đại, luôn luôn sáng tạo thực hiện thi công những công trình lớn, công trình áp dụng công nghệ xanh bền vững như: công trình thủy điện, điện gió, điện mặt trời, các tòa nhà cao tầng áp dụng công nghệ xanh, hướng tới các dự án tham gia vào chống biến đổi khí hậu mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

 

Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện mô hình doanh nghiệp công ty cổ phần, trong giai đoạn tiếp theo, với truyền thống 65 năm bề dày lịch sử, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tiếp tục thể hiện niềm tự hào bề dày lịch sử hào hùng đã trải qua, luôn luôn nỗ lực tiếp nối truyền thống, định hướng đầu tư xây dựng và phát triển đa ngành, đầu tư những dự án trọng điểm mang lại giá trị bền vững và an sinh kinh tế xã hội cho cộng đồng.

Phương châm tổng thể của Tổng công ty là:

Phát huy truyền thống, Đổi mới công nghệ, Đầu tư đa ngành, Kiến tạo tầm cao.

Mang lại giá trị cốt lõi, xây dựng và phát triển BDCC trở thành thương hiệu mạnh, uy tín trên thương trường.

Chủ tịch HĐQT
Vũ Quang Bảo

Tên & Địa chỉ công ty