Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp

Ngày 19/7/2019, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và trển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Thông tri 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản tới toàn thể Hội nghị.

Toàn thể Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty về dự Hội nghị

Đ/c Trần Thị Phương Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản tại Hội nghị

Đ/c Vũ Thành Phong – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty quán triệt việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng các cấp tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Phong – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty quán triệt tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, trên cơ sở nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); Thông tri 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí thời gian phù hợp để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo sát thực, sớm đưa 45-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận Hội nghị TW 10 và Thông tri 36-TT/TU của Thảnh ủy Hải Phòng vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến mới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2019, làm tiền đề cho sự phát triển năm 2020.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn