THÔNG BÁO
Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 là công ty con thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai
Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 21.2 (gói thầu số 6) đoạn Lạc Quần – Thịnh Long (Nam Định) có giá trị hơn 260 tỷ đồng. Tổng Công
Ngày 08/11/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Lớp huấn luyện công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho cán bộ
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng vừa bàn giao hai gói thầu B1 - B3 và CV5 tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho nhà thầu chính là

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.