THÔNG BÁO
Sáng ngày 14/01/2016, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Các
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng thi công Gói thầu 16 - Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn tại tỉnh Khánh Hòa. Gói thầu có trị
Sau gần 01 tháng thi công trở lại với quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ theo điểm dừng kỹ thuật đã được xác đinh, tiến độ thi công

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.