THÔNG BÁO
Triển khai thi công Tuyến 1: ống HDPE DN1000 –
Ngày 28/6/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng triển khai thi công tuyến ống HDPE DN1000 thuộc gói thầu A1 - Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh
Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty
Ngày 5/5/2010, Công ty Cổ phần Xây Dựng 204 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại trụ sở chính công ty số

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.