THÔNG BÁO
Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội
Thực hiện Kế hoạch số 81 ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty
Ngày 07/12/2012 Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng phiên cuối (nhiệm kỳ 2008 – 2012
Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình thực
Sáng 26/9/2014, Lãnh đạo Tổng công ty có buổi làm việc, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện SXKD 9 tháng, dự kiến khả năng thực hiện

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tại dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh tham gia thi công 2 gói thầu với tổng giá trị gần 21 triệu USD.