Thành tích nổi bật

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với những đóng góp to lớn của tập thể, CBCNV-LĐ Tổng công ty vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng, Thành phố Hải Phòng tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu trong đó: 02 Huân chương Kháng chiến [...]

Đọc thêm...