Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Sáng 10/5/2016, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham gia của gần 200 cổ đông. Ông Bùi Phạm Khánh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Bùi Phạm Khánh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 đến 31/12/2015; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và và phương hướng hoạt động năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015; đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;… và Nghị quyết Đại hội.


Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016


Ông Lê Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đạt gần 5.500 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm, tỷ lệ cổ tức 3%, đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2014 với mức tăng trưởng bình quân là 14%, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng công ty đã đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh truyền thống là xây lắp, trúng thầu nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia trong đó thực hiện nhiều gói thầu thuộc các dự án quan trọng của thành Hải Phòng như Dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh – Thủy Nguyên; Dự án thoát nước Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Việt Tiệp II Hải Phòng, Dự án xây dựng nút giao thông cầu vượt Đình Vũ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư. Hoạt động sản xuất công nghiệp của Tổng công ty cũng có sự đột phá, tăng trưởng mạnh, lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thí nghiệm phát triển ổn định với chất lượng tốt, khẳng định được vị trí và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Giá trị đầu tư năm 2015 của Tổng công ty đạt 109,6 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án đầu tư phát triển nhà, đô thị và đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực thi công.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tổng công ty cũng đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV, bảo đảm việc làm, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và các chế độ chính sách khác của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng thành phố Hải Phòng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng; nhận chăm sóc và phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng.


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề ra các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2016, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước, tập trung thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, tiếp tục khẳng định và giữ vững thương hiệu mạnh của ngành xây dựng Việt Nam.Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh ghi nhận những kết quả mà Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện sau một năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, đồng thời chỉ đạo Tổng công ty cần có kế hoạch phát triển bền vững trong thời gian tới. Năm 2015, hoạt động SXKD của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã thực sự thích ứng theo mô hình Công ty cổ phần, đạt kết quả cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đề ra; thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty. Thời gian tới, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý đầu tư, minh bạch trong quản lý tài chính, tăng cường thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình, phát triển doanh nghiệp gắn với Nghị quyết của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, Tổng công ty cần có kế hoạch phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững bằng việc vừa phát huy thế mạnh xây lắp, vừa mở rộng thị trường đầu tư như đầu tư vào lĩnh vực bất động sản….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *