Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tham gia ra quân huấn luyện năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BCHQS-BĐBP ngày 02/02/2016 của Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016, sáng ngày 29/2/2016, tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 – số 788 đường Thiên Lôi, quân Lê Chân, TP. Hải Phòng, lực lượng Tự vệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” do Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức. Đồng chí Tô Văn Huệ – Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty tham dự buổi lễ.
Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BCHQS-BĐBP ngày 02/02/2016 của Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016, sáng ngày 29/2/2016, tại Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 34 – số 788 đường Thiên Lôi, quân Lê Chân, TP. Hải Phòng, lực lượng Tự vệ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” do Bộ chỉ huy quân sự và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức. Đồng chí Tô Văn Huệ – Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty tham dự buổi lễ.


Các đại biểu lãnh đạo về dự lễ ra quân


Lực lượng tự vệ Tổng công ty diễu hành qua Lễ đài


Quang cảnh lễ ra quân


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *