Thông điệp của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng

      Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị              Trước hết tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các quí khách hàng, các đối tác và bạn bè đã tin cậy, hợp tác với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng trong suốt nửa thế kỷ qua và trân trọng giới thiệu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng [...]

Đọc thêm...