Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty kiểm tra các dự án đầu tư của Tổng công ty

Sáng 11/7/2014, ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT kiểm tra dự án Khu đô thị Gò Gai – Thủy Nguyên – HP

Qua kiểm tra tại các dự án, Chủ tịch yêu cầu phòng Kế hoạch đầu tư Tổng công ty, Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng Bạch Đằng khẩn trương lập báo cáo chi tiết các dự án; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phương án cho từng dự án trình Hội đông quản trị xem xét phê duyệt.


Chủ tịch HĐQT kiểm tra Khu đất của Tổng công ty tại Khu I – Đồ Sơn – Hải Phòng


Chủ tịch HĐQT kiểm tra tại Dự án 226 Lê Lai – Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *