Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc; cơ cấu tổ chức và chức danh lãnh đạo các Ban và các Phòng chức năng Tổng công ty

Ngày 01/10/2018, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; cơ cấu tổ chức và chức danh lãnh đạo các Ban và các Phòng chức năng Tổng công ty. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã dự, chủ trì Hội nghị và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Chủ tịch HĐQT Vũ Quang Bảo trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn An

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Vũ Quang Bảo đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty với thời hạn 03 năm, kể từ ngày 01/10/2018; công bố Quyết định thành lập các phòng ban, bộ phận theo cơ cấu tổ chức mới và Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các Ban, Phòng chức năng Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT Vũ Quang Bảo trao các Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo chủ chốt TCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *