Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu và Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *