Công tác đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân đang làm việc tại các Công ty, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công nhân có trình độ Trung cấp nghề và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Xây dựng.

Giảng đường chính – Trường Trung cấp KT-NV Hải Phòng

Lãnh đạo Tổng công ty xác định việc đào tạo để nâng cao tay nghề và trình độ cho đội ngũ công nhân là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay vì vậy Tổng Công ty đã giao cho Trường Trung cấp Kỹ Thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng phối hợp với các đơn vị thành viên khảo sát, tổng hợp, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tổ chức đào tạo đảm bảo linh hoạt, đúng quy chế, đào tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và xã hội.


Giờ học lý thuyết tại giảng đường

Với số lượng công nhân hàng năm được đào tạo mới và đào tạo lại bình quân trên 400 người, tập trung vào đào tạo các nghề: Nề hoàn thiện; Cốp pha – Giàn giáo; Bê tông; Cốt thép Hàn… với ngành nghề và đầu ra như vậy Nhà trường đã cung cấp cho các Công ty, Đơn vị nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu về trình độ và kỹ năng làm việc của người công nhân xây dựng góp phần đáp ứng nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao tham gia vào Xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của Tổng công ty.

Một số hình ảnh đào tạo công nhân tại xưởng thực hành nghề Nề tại Nhà trường:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *