Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201

Cty CP Xây dựng 201 (TCty Xây dựng Bạch Đằng) hoạt động theo mô hình Cty CP từ tháng 4/2008. Qua 14 tháng vượt lên khó khăn, Cty đã tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 500 CBCNV cùng gần 500 lao động thời vụ. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực đó là Cty đã đổi mới cách giao việc.
– Địa chỉ : Số 85 Đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng
– Số fax : 3.835.580 (mã vùng 031)
– Email : bd_cc201@hn.vnn.vn
– Số Điện thoại    : 3.856.392

Căn cứ vào năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ, Cty phân công cho từng cá nhân theo dõi, bám sát từng địa bàn trong phạm vi cả nước. Cán bộ ở vùng nào phải nắm chắc thông tin dự án vùng đó, thường xuyên báo cáo về Cty những dự án, công trình có thể tiếp cận. Cty đổi mới cách giao việc cho các đội xây dựng và chủ hạng mục công trình với nguyên tắc không giao việc cho đội không hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ cấp đội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cty về chất lượng, tiến độ công trình được giao.

Trong vòng 1 năm qua, Cty đã khai thác được việc làm tại Tập đoàn Hoà Phát, Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải, Xăng dầu PETECH, Xi măng Hoàng Thạch, bán bê tông thương phẩm tại thị trường Hà Nội… với tổng hợp đồng xây lắp và dịch vụ là 108 tỷ đồng. Hiện nay, Cty đang tiếp cận tìm kiếm hợp đồng 100 tỷ đồng tại Nghệ An, PETEX Vũng Tàu, dự án Sài Gòn – Kinh Bắc, khu vực Quảng Ninh, Nhà máy sợi Đình Vũ (Hải Phòng)…

Kế hoạch năm 2009, Cty quyết tâm đạt giá trị sản lượng 220 tỷ đồng, doanh thu 115 tỷ đồng, thu hồi vốn 100 tỷ đồng, nộp ngân sách 7 tỷ đồng, thu nhập bình quân 2,25 triệu đ/người/tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *