Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng về thăm và làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

Ngày 13/03/2009 đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cùng đoàn cán bộ của thành phố gồm có: Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy Ban Kiểm tra và Văn phòng Thành ủy Hải Phòng đã về thăm và làm việc với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.
Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao cố gắng của Tổng Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng. Năm 2008 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, thị trường diễn biến phức tạp nhưng với sự chủ động, sáng tạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã cố gắng khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên, duy trì tốc độ tăng trưởng, có nhiều việc làm; Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, đồng thời đảm bảo được chế độ và đời sống của người lao động. Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2008. Kết quả thực hiện kế hoạch 2 tháng đầu năm 2009 đạt khá. Đ/c Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Tổng Công ty phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo, chú trọng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh; đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.


Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp


Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm và làm việc tại Công ty CP Xây lắp Hải Long – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *