Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

Sáng 21/5/2011 Cơ quan Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2011-2013. Tổng số 103 đ/c đại biểu/131 đại biểu triệu tập đã về dự Đại hội, vắng 28 đại biểu.

Các đ/c lãnh đạo Tổng Công ty và lãnh đạo Cơ quan Tổng Công ty đồng thời là đại biểu chính thức của Đại hội đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.
 


Đ/c Khúc Văn Tĩnh – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCT trình bày báo cáo trước Đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn và phong trào CNVC của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2008-2010; Phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2011-2013.


Đ/c Phạm Tiến Hưng – TGĐ TCT phát biểu chỉ đạo ĐH


 

Đ/c Đoàn Ngọc Anh – Chủ tịch CĐ TCT phát biểu chỉ đạo ĐH

Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn TCT, các ý kiến chỉ đạo của các đ/c Lãnh đạo TCT và Cơ quan TCT, các báo cáo tham luận của các đại biểu dự đại hội góp ý bổ sung vào báo cáo và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Qua đó:

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan TCT đã hoạt động đạt hiệu quả cao, được Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty ghi nhận; Được Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng tặng nhiều cờ và bằng khen cho tập thể và các cá nhân có hoạt động xuất sắc. Tích cực tham gia trong công tác quản lý, điều hành. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý theo mô hình công ty mẹ công ty con đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của TCT trong thời gian qua.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ (2011- 2013): Công đoàn Cơ quan TCT cần đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVC; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo về quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNVC; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là ngọn cờ đầu của Công đoàn Tổng công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động, đồng thời động viên mỗi CB-CNV-Lao động Cơ quan TCT phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty năm 2011 và các năm tiếp theo để chuẩn bị cho công tác cổ phần hoá cơ quan TCT.

Thường xuyên củng cố kiện toàn bộ máy Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan, các tổ công đoàn đủ mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn cho phù hợp với mô hình quản lý mới thích hợp trong từng thời kỳ của nhiệm kỳ 2011-2013.

Đại hội đã bầu 5 Đ/c ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ (2011-2013)
 


Lãnh đạo TCT tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cơ quan TCT, nhiệm kỳ 2011 – 2013

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ CNVC-Lao động đoàn viên Công đoàn trong toàn Cơ quan hãy đoàn kết nhất trí, không ngừng nâng cao năng lực công tác của mình, góp phần tích cực vào việc xây dựng Cơ quan và Tổng Công ty ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *