Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng chính thức được tổ chức ngày 05/7/2014 tại Hải Phòng.

Ra mắt HĐQT Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Đan Đức Hiệp, đại diện một số Vụ chức năng của Bộ Xây dựng và lãnh đạo các ban, ngành ở TP.Hải Phòng…

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa TCty Xây dựng Bạch Đằng đã xác lập phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2019 trên cơ sở phân tích những điều kiện thực tế, đánh giá khó khăn, thuận lợi của TCty và đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể trong 5 năm tới. Đại hội được tiến hành với tổng số 386 cổ đông tham gia, trong đó có 1 cổ đông pháp nhân và 385 cổ đông thể nhân. Vốn điều lệ: 217.359.260.000 đồng, cổ phần phát hành lần đầu: 21.735.926 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần. Cơ cấu sở hữu trong tổng số vốn điều lệ là Nhà nước nắm giữ 20.563.426 cổ phần, chiếm 94,61% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 280.400 cổ phần, chiếm 1,29% vốn điều lệ; bán cho các cổ đông khác 892.100 cổ phần, chiếm 4,10% vốn điều lệ.

Tại đại hội, 100% cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động TCty XD Bạch Đằng-CTCP cùng Phương án SXKD giai đoạn 2014-2019 của TCty. Với tỷ lệ phiếu bầu đều đạt trên 90% đối với mỗi thành viên, đại hội đã bầu được HĐQT gồm 5 người và Ban kiểm soát gồm 3 người. Kết quả phiên họp lần thứ nhất của HĐQT TCty XD Bạch Đằng-CTCP đã bầu ông Đào Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên làm Tổng Giám đốc TCty.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh và Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp.Hải Phòng đánh giá cao sự nỗ lực của TCty XD Bạch Đằng trong tiến trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu và ngay sau đại hội lần đầu, TCty cần tập trung hoàn thiện các bước công việc tiếp theo, bảo đảm đúng các yêu cầu đặt ra đối với một doanh nghiệp cổ phần. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh lưu ý TCty cần nghiên cứu điều chỉnh hợp lý hơn về phương án SXKD trong 5 năm và các năm sau, đặc biệt chú ý đầu tư chiều sâu về đội ngũ, trang thiết bị, tiếp cận khoa học công nghệ mới để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu của một doanh nghiệp mạnh trong ngành Xây dựng Việt Nam.

Duy Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *