Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5

Sáng ngày 20/4/2017, tại trụ sở chính Khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2017; Phương án cổ tức; Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Ông Vũ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trước Đại hội


Ông Lê Đức Tuấn – GIám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 trước Đại hội

Năm 2016, Tập thể CBCNV Công ty đã tích cực phấn đấu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công ty đã kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh xuyên suốt, quản lý và sử dụng đúng mục đích, bảo toàn vốn, các chỉ số tài chính đạt ở mức an toàn, lành mạnh, sắp xếp điều phối, sử dụng nhân lực hiệu quả; các dự án thi công đều đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, tiến độ thi công, khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty, đồng thời công tác tiếp thị, đấu thầu và tiêu thụ sản phẩm cũng được nâng cao, tạo đủ việc làm cho năm 2016 và năm 2017.

Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung ông Phạm Đức Thăng – Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chánh văn phòng Tổng công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Thanh Kim để nhận nhiệm vụ khác./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *