Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng-CTCP

Sáng 19/5/2017, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của gần 200 cổ đông. Tới dự Đại hội có các ông, bà đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương, địa phương về dự và đưa tin Đại hội.


Ông Đặng Văn Long – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ XD phát biểu tại Đại hội


Các đại biểu, cổ đông dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đại
hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng
như: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và
kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016
và phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
năm 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và và
phương hướng hoạt động năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
năm 2016; đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm
2017;… và Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội


Ông Nguyễn Trọng Khải – TVHĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Năm
2016 được đánh giá là năm với nhiều khó khăn thách thức do sự cạnh
tranh quyết liệt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng,
song với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc Tổng công ty đã triển khai các giải pháp phù hợp trong từng giai
đoạn, từng công trình cụ thể, từng dự án đầu tư, tích cực phát huy nội
lực trong toàn thể CBCNV, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và đã cơ
bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua.

Cụ thể: giá trị sản xuất kinh doanh 6.458 tỷ đồng đạt 103%
kế hoạch; Doanh thu 4.205 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế
49,12 tỷ đồng; Nộp ngân sách 117,2 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người
8,2 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát
huy thế mạnh truyền thống là lĩnh vực xây lắp, Tổng công ty đã tăng
cường công tác thị trường tìm kiếm việc làm và đã trúng thầu nhiều dự án
lớn, trọng điểm quốc gia với giá trị trúng thầu hơn 4.000 tỷ đồng. Việc
trúng thầu các dự án lớn đã khẳng định uy tín, thương hiệu của Tổng
công ty, thể hiện qua các công trình, dự án mà Tổng công ty đã và đang
thi công đều đảm bảo tốt các yêu cầu của chủ đầu tư về tiến độ, chất
lượng, an toàn lao động, được các đầu tư, thầu chính trong và ngoài nước
đánh giá cao.

Bên cạnh công tác chỉ đạo SXKD, Lãnh đạo Tổng công
ty luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV, bảo đảm việc
làm, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và các chế độ chính sách khác của
Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần tích cực
cùng thành phố Hải Phòng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tại
Đại hội, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề ra các mục tiêu nhiệm vụ,
giải pháp trong năm 2017, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp
nâng cao chất lượng quản trị nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền
vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả đầu tư, mở rộng
phạm vi hoạt động trên cả nước, tập trung thực hiện các dự án lớn, trọng
điểm, tiếp tục khẳng định và giữ vững thương hiệu mạnh của ngành xây
dựng Việt Nam.

Các cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tinh thần nhất trí cao

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Bộ Xây
dựng, đồng chí Đặng Văn Long – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính ghi nhận
những kết quả mà Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện sau ba năm hoạt động
theo mô hình Công ty cổ phần, đồng thời chỉ đạo Tổng công ty cần có kế
hoạch phát triển bền vững trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao năng
lực quản trị doanh nghiệp, quản lý đầu tư, minh bạch trong quản lý tài
chính, tăng cường thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình, phát
triển doanh nghiệp gắn với Nghị quyết của thành phố Hải Phòng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *