Đảng bộ Tập đoàn triển khai Nghị quyết Đảng ủy quý IV, phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Sáng ngày 04/10/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Hội nghị triển khai Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng Quý IV/2011 và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đảng ủy Tập đoàn quý IV/2011.
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; đồng chí Ngô Doãn – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; các đồng chí trong Ban giám đốc; Kiểm soát viên Tập đoàn; Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc; Ban chấp hành Công đoàn Tập đoàn; Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Trưởng các phòng, ban, giám đốc các Ban quản lý dự án, Sàn giao dịch bất động sản của Tập đoàn; Chủ tịch, Giám đốc các công ty thành viên.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 17 đã phân tích đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo các Nghị quyết của Đảng ủy trong 9 tháng và quý III/2011. Trên cơ sở đó và từ nhận định tình hình hình các tháng cuối năm 2011 cũng như năm 2012 vẫn khó khăn, trong đó thách thức lớn đối với đầu tư và sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn là việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ của ngân hàng, khả năng huy động vốn từ nguồn vay thương mại và huy động từ khách hàng dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, Nghị quyết Đảng ủy quý IV đã đề ra các nhiệm vụ và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý IV và cả năm 2011. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai quyết liệt, nhất quán 4 nhóm giải pháp cụ thể trong Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ để thiết thực tham gia kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, Nghị quyết Đảng ủy xác định phải đẩy mạnh kinh doanh, thu hồi công nợ, tập trung thực hiện bốn dự án trọng điểm là Dự án khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Dự án khu đô thị mới Đông Tăng Long, Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh và dự án khu đô thị mới Dự án Khu đô thị mới Việt Hưng.

Bám sát nội dung Nghị quyết Đảng ủy về nhiệm vụ công tác quý IV và cả năm 2011, trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Phúc – Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn đã phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 trong  toàn Tập đoàn, trong đó tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiến độ các dự án trọng điểm, phù hợp với đặc thù của đơn vị mình với những nội dung thiết thực, hiệu quả; làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy SXKD, nâng cao đời sống ngư­ời lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *