Đẩy mạnh công tác hoàn trả mặt bằng các Gói thầu A1, A3 dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng

Sáng 11/11/2014, ông Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã kiểm tra công trường và tiến độ thi công các gói thầu A1, A3 dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Hải Phòng.

Tổng giám đốc Lê Trung Kiên kiểm tra công tác hoàn trả mặt bằng Gói thầu A1 – Tuyến Hoàng Mình Thảo

Sau khi kiểm tra công trường, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ, kế hoạch thi công các gói thầu với Ban điều hành dự án và các đơn vị tham gia thi công (Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng, Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234 và Công ty CP Bạch Đằng 7).


Tổng giám đốc Lê Trung Kiên chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án

Phát biểu kết luận, Tổng giám đốc yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị thi công tập trung cao độ cho công tác hoàn trả mặt bằng các tuyến thuộc các Gói thầu A1, A3; quyết liệt làm việc với Ban quản lý dự án, các sở ban ngành thành phố có liên quan để nhanh chóng xin cấp phép thi công các nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, đường Trần Nguyên Hãn và đường 50-WB để tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành dự án bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ cam kết.


Công trường thi công Gói thầu A1 – Tuyến Nguyễn Công Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *