Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 38B

Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 38B (gói thầu số 7) đoạn Hải Dương – Cầu Tràng (Hưng Yên) có giá trị 192 tỷ đồng, tiến độ thi công trong 24 tháng.
Gói thầu thực hiện theo hình thức liên danh nhà thầu: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng và Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Giao Thông. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng giao cho Công ty Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng 6 thi công dự án. Một số tuyến đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, Công ty đang triển khai thi công phần nền đường.


Thi công nền đường