Hội nghị Công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ Tổng công ty

Ngày 08/5/2023, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo Tổng công ty. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã dự, chủ trì Hội nghị và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT đã trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Dương Văn Thêm – Tổng Giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 01/5/2023, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú – Trưởng phòng Xây lắp, bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó phòng Phụ trách phòng Phát triển dự án, ông Phạm Minh Quân – Trưởng phòng Kinh doanh, ông Phạm Trung Cương – Phó phòng Phát triển dự án – phụ trách bộ phận Đầu tư kể từ ngày 01/5/2023. 

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT TCT trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Dương Văn Thêm – Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT TCT trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các ông bà Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Minh Quân, Phạm Trung Cương.