Hội nghị Công tác cán bộ các công ty thành viên

Ngày 31/8/2023, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Hội nghị Công tác cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo các công ty thành viên. Ông Dương Văn Thêm – Tổng giám đốc Tổng công ty đã dự, chủ trì Hội nghị và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Ông Dương Văn Thêm – Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Dương Văn Thêm – Chủ tịch HĐQT đã trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các ông bà kể từ ngày kể từ ngày 15/8/2023. 

  1. Công ty CP XD Bạch Đằng Đông Bắc

– Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

  1. Công ty CP Đầu tư phát triển Bạch Đằng Trường Giang

– Bổ nhiệm ông Phạm Trung Cương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

  1. Công ty CP Xây dựng phát triển Bạch Đằng Miền Trung

– Bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Bảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

  1. Công ty CP Tư vấn thiết kế Tư vấn giám sát và Xây dựng Bạch Đằng

– Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

– Bổ nhiệm ông Phạm Trung Cương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

– Bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty