Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Ngày 29/7/2016, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản tới toàn thể Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng tới Hội nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *