Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 19/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, ngày 07/12/2018, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể Hội nghị.

Hơn 200 Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty về dự Hội nghị

Tại Hội nghị, với tinh thần học tập nghiêm túc, tập thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Đ/c Trần Thị Phương Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn An – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, phụ trách công tác Đảng Tổng công ty quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn An – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, phụ trách công tác Đảng Tổng công ty quán triệt tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, trên cơ sở nhận thức và hành động, hiểu sâu và nắm vững có thêm động lực, niềm tin để tổ chức thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XII của Đảng; các cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí thời gian phù hợp để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo sát thực, sớm đưa Nghị quyết, Quy định vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến mới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2018, làm tiền đề cho sự phát triển năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *