Hội nghị Kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch quý III năm 2013.

Sáng 28/6/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch quý III năm 2013.
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì hội nghị.                               

đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo HN
đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT phát biểu kết luận HN

Trong 06 tháng đầu năm 2013 tình hình nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, song với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cùng sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thành viên, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của toàn Tổng công ty, các chỉ tiêu chủ yếu đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2012:
Giá trị SXKD: 2.203 tỷ đồng, đạt 47% Kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2012;
Doanh thu: 1.817 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2012;
Thu hồi vốn: 1.619 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2012;
Đầu tư: 85,7 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số đơn vị như: Công ty CP Xây dựng 204, Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng, Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234, Chi nhánh Tổng công ty tại Đà Nẵng, Công ty Xây dựng & Đầu tư Bạch Đằng 6, Trung tâm TN&KSXD Bạch Đằng,.. hoàn thành kế hoạch quý II và 06 tháng đầu năm 2013, vượt trên 50% kế hoạch năm.


Đ/c Lưu Quang Bôn – Phó Tổng giám đốc TCT trình bày báo cáo công tác quản lý các dự án Xây lắp 6 tháng đầu năm tại HN.

Đ/c Nguyễn Văn An – Phó Tổng giám đốc TCT trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm tại HN

Đ/c Lương Thị Thủy – Kê toán trưởng TCT trình bày báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tại HN

Các đại biểu về dự HN

Tổng kết Hội nghị, Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng biểu dương các đơn vị đạt kết quả SXKD cao, đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý III và 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *