Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Công trình Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ

Sáng 20/4/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường công trình cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ.

Ông Nguyễn Trọng Khải chỉ đạo thi công tại công trường

Đến thời điểm này, các hạng mục thi công đã và đang được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đáp ứng tốt các yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Tại hiện trường, công tác ép cọp sàn giảm tải các mố M1, M2 đã hoàn thành; đổ bể tông xong các trụ T1, T3, T4, T5; đang gấp rút thi công cốt thép trụ T2, thép bệ móng trụ T6; công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn được chú trọng, thực hiện đúng theo quy định.

Kiểm tra tại thực địa, Tổng giám đốc biểu dương tinh thần quyết tâm, phấn đấu thi công ngày đêm của Ban ĐHDA và các đơn vị thi công, đồng thời chỉ đạo BĐHDA cùng các đơn vị thi công tiếp tục duy trì nhịp độ thi công 03 ca liên tục để đảm bảo tiến độ yêu cầu của của Chủ đầu tư, bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng công trình và công tác an toàn vệ sinh lao động tại công trường.


Đang gấp rút thi công các trụ cầu T2 và T6 đảm bảo hoàn thành công tác thi công các trụ cầu vào 14/4/2017


Công tác vệ sinh môi trường luôn được thực hiện tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *