Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Công trình Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ

Sáng ngày 16/6/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường công trình cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ.

Tổng giám đốc kiểm tra công trường dự án

Tại công trường dự án, các hạng mục đã và đang được Ban điều hành dự án cùng các đơn vị thi công đáp ứng tốt các yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Theo đó, toàn bộ các mố, trụ, tường chắn BTCT, sàn giảm tải, các nhịp K1 (T3-T4), K3 (T4-T5) đã thi công xong. Các hạng mục khác như: tường chắn có cốt, các nhịp K5 (T5-T6), K2 (T2-T3) đang được tích cực thi công.

Về khối lượng công việc do Công ty CP Cầu 12 thi công, đến nay có nhiều hạng mục đã thi công xong như: Lắp dựng ván khuôn dầm, cốt thép dầm, ống gen dầm và cáp DƯL, đổ bê tông và bảo dưỡng các nhịp T3-T4 (K1), T4-T5 (K3), hiện nhà thầu đang khẩn trương thi công các nhịp T5-T6 (K5) để đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại công trường dự án, Tổng giám đốc ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, vật lực hơn nữa, tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn, mặt khác phối hợp chặt chẽ với đối tác liên danh Công ty CP Cầu 12 để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình./.

1 những suy nghĩ trên “Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Công trình Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *