Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Gói thầu 13A – Xây lắp XL2

Chiều ngày 09/11/2017, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng Phó Tổng giám đốc Bùi Thanh Tùng, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường Gói thầu số 13A – Xây lắp XL2 (Phần nút giao dưới cầu) thuộc Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ.

Tổng giám đốc kiểm tra, chỉ đạo công tác thi công tại công trường dự án

Tính đến thời điểm này, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công phần nút giao dưới cầu (gói thầu 13A – Xây lắp XL2), một số hạng mục hoàn thành 100% khối lượng như: Đúc bó vỉa loại 1A; đào nền đường, rải vải địa kỹ thuật, đắp cát K90, K95, K98 (đường gom số 2); xây trát hố ga loại 1, đào khuôn đường, xào xới lu lèn K98 (đường gom số 3)…, nhiều hạng mục hoàn thành trên 90% khối lượng: Lắp đặt móng cống, cống D1200; Đắp đất đỏ dày 30cm (đắp 1 nửa đường/mũi) bề rộng 8m; đắp CPĐD loại 2 (Lu lèn K98)…thời gian tới, đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị phấn đấu bàn giao công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Tại công trường, Tổng giám đốc ghi nhận nỗ lực của đơn vị thi công, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, vật lực hơn nữa, tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn, chú trọng công tác ATVSLĐ và đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình.


Công trường gói thầu 13A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *