Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường gói thầu C và gói thầu G

Sáng ngày 17/01/2018, ông Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã kiểm tra công tác thi công tại công trường gói thầu C – Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1 và gói thầu G – thi công xây dựng cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Gói thầu C

Tại công trường gói thầu C, đơn vị thi công đang tích cực tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Tính đến thời điểm này, đơn vị thi công đã thực hiện được 69% giá trị hợp đồng.

Được triển khai khởi công từ tháng 8/2017, gói thầu G đang được nhà thầu Tổng công ty và các nhà thầu liên danh tập trung thi công với nhiều thiết bị, nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 100% như: Thi công cọc khoan nhồi các mố M1, M2; đúc dầm I18m; đổ bê tông bệ mố M1; đào hố móng, đổ lót, đổ bê tông bệ mố M2…; nhiều công trình hoàn thành từ 90% khối lượng trở lên như: Thi công tường chắn BTXM (tường); Thi công tường chắn BTXM (đế); đổ bê tông tường thân, tường cánh mố M2…


Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra công trường Gói thầu G

Kiểm tra thực tế tại công trường, Tổng giám đốc ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, vật lực hơn nữa, tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn, mặt khác phối hợp chặt chẽ với đối tác liên danh để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *