Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Gói thầu C

Sáng 15/3/2016, Tổng giám đốc Lê Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng Tổng công ty đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Gói thầu C: Xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh (dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1).

Tổng giám đốc cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại công trường Gói thầu C

Gói thầu C: xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1 do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư với đại diện là Ban quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của UBND thành phố. Nhà thầu thi công là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Công ty CP Tập đoàn Việt Úc. Giá trị hợp đồng hơn 796 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP thực hiện 55%, Công ty CP Tập đoàn Việt Úc thực hiện 45%. Thời gian thi công: 32 tháng.


Ông Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT chủ trì cuộc họp tại VP công trường BĐH dự án

Sau khi kiểm tra công trường, Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án với Ban điều hành và các đơn vị thi công dự án. Tính đến 14/3/2016, sau gần 05 tháng thi công, các đơn vị thi công đã thực hiện khối lượng công việc đạt gần 20% tổng giá trị hợp đồng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc biểu dương sự cố gắng của BĐH dự án, các đơn vị thi công thời gian qua đã nỗ lực, chủ động vượt mọi khó khăn thực hiện dự án đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với công tác cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường thành phố, Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo BĐH dự án cùng phòng Quản lý xây lắp lập tiến độ thi công cho toàn dự án là 30 tháng (rút ngắn 02 tháng so với tiến độ theo hợp đồng). Để hoàn thành dự án theo tiến độ rút ngắn, Tổng giám đốc yêu cầu BĐH dự án phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành dự án, chủ trì cùng các đơn vị nắm bám Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về thay đổi thiết kế, xử lý các tài liệu, hồ sơ thành toán; các đơn vị thi công cần tăng cường nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công bám sát từng mốc tiến độ để đảm bảo tiến độ rút ngắn của dự án. Bên cạnh đó cần chú trọng chất lượng công trình và đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường. Tổng giám đốc cũng chỉ đạo các phòng chức năng của Tổng công ty hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về công tác hồ sơ, kỹ thuật và tài chính đảm bảo cho công tác thi công dự án theo kế hoạch.


Tổng giám đốc cùng đoàn công tác kiểm tra công trường


Thi công cắm bấc thấm


Thi công gia tải khu chôn lấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *