Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng Thăm và tặng quà chúc tết CBCNV các đơn vị, Ban ĐHDA

Trong các ngày từ 18 – 23/01/2011 Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã đi thăm, động viên và tặng quà chúc Tết cho CBCNV tại các đơn vị, các công trình trọng điểm của Tổng công ty nhân dịp đón xuân Tân Mão 2011.