Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 30 nhiệm kỳ 2015 – 2020 về việc bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, sáng 18/5/2019, tại trụ sở Tổng công ty – số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019 cho các CBCNV là đoàn viên thanh niên, Đoàn viên Công đoàn ưu tú trong toàn Tổng công ty. Đồng chí Đỗ Thanh Bình – Trưởng phòng tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự và truyền đạt các nội dung chương trình

Đ/c Bùi Thị Điều – Chánh VP Đảng ủy Tổng công ty khai mạc lớp học

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức trong 02 ngày 18,19/5/2019. Tham dự lớp học có gần 40 học viên là các quần chúng ưu tú được cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng lựa chọn. Các học viên sẽ được trang bị những nhận thức về Đảng, xác định động cơ vào Đảng và những kiến thức cơ bản về 05 chuyên đề:

1. Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam;
2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;
3. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Đỗ Thanh Bình truyền đạt nội dung cơ bản các chuyên đề cho các học viên

Quang cảnh lớp học

Sau 02 ngày học tập, các học viên đã hoàn thành chương trình khóa học. 100% các học viên dự học hoàn thành bài thu hoạch, thể hiện sự quyết tâm rèn luyện, và xây dựng tinh thần động cơ phấn đấu vào Đảng.