Nhà máy xi măng Chinfon dây chuyền 1 và 2

Ngày 12-05-2004 Bộ Kế hoạch và đầu tư đã cấp phép số 490/GP-ĐC8 chấp thuận cho Công ty được điều chỉnh vốn đầu tư từ 263,7 triệu USD lên 450 triệu USD để đầu tư xây dựng dây chuyền 2.
Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng thứ 2 có công suất 1,4 triệu tấn/năm đạt mục tiêu kỹ thuật công nghệ hiện đại, duy trì và phát huy các ưu điểm, khắc phục các nhược điểm của dây chuyền 1 đã phát hiện được trong quá trình vận hành từ năm 1997 tới nay. Hai dây chuyền trong quá trình hoạt động sẽ có hiệu quả tương hỗ giúp cho việc sản xuất của Công ty đạt kết quả tốt.

Dây chuyền 2 có tổng vốn đầu tư dự kiến là 161,7 triệu USD, công suất đầu tư xấp xỉ 115USD/tấn xi măng, thấp hơn suất đầu tư của dây chuyền 1, tạo điều kiện cho việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao trong quá trình hội nhập với khu vực.

Ngày 30 tháng 03 năm 2006 đã tiến hành lễ kí kết hợp đồng cung cấp thiết bị cho dây chuyền 2 với nhà thầu Taiwan Cement Engineering Corporation (TCEC).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *