Lưu trữ thẻ: daihoicongdoan2023

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 14/7/2023, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP đã tổ [...]