Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Ngày 19/12/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Quyết định số 129/QĐ-HĐQT điều động, bổ nhiệm ông Vũ Thành Phong – Kỹ sư Xây dựng, người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đến công tác và giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCT, thời hạn 05 năm kể từ ngày 19/12/2016.
Tổng công ty trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh của ông Vũ Thành Phong – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP để các Cơ quan, Đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *